Bowling – spel och regler

Bowling är ett spel som ofta spelas enbart för nöjes skull. Det är också en idrott som är organiserad inom ramen för Svenska Bowlingförbundet som bildades 1930. År 1936 blev Svenska Bowlingförbundet medlem i Riksidrottsförbundet.

Något som växt sig populärt på senare år är det som kallas discobowling. I den bowlinghall som anordnar discobowling kombineras den vanliga verksamheten med discomusik och belysning.

Spel i hallar
Förmodligen anordnar en del bowlinghallar egna spelturneringar, som ett led för att säkra återväxten av nya licensierade spelar. Turneringarna kan vara för både lag och individer. Ett lag kan bestå av några vänner som spelar mot andra lag. Lag kan också bestå av några arbetskamrater eller ett antal familjevänner. De här turneringarna spelas utanför det ordinarie seriespelet.Bowling – spel och regler 1

Liga- serie- och turneringsspel
Licensierade spelare spelar ofta i 8-mannalag i seriespel. Båda lagen spelar med 8 spelare och man har rätt att ha en avbytare. För det fall lagen har avbytare får de i regel värma upp på en bana bredvid de som används under matchen. Spelas matchen i en hall som har många banor används 8 banor för seriespelet. Har den färre en åtta banor gäller det att matchen spelas i två starter. Istället för att åtta spelare spelar samtidigt så spelar 4 spelare ur vartdera laget, vid två olika starter. Mot bakgrund av detta kan vi förstå att liga-, serie-, och turneringsspel kan spelas på lite olika sätt.

Andra spelvarianter
För nöjes skull finns fler spelvarianter. Till dessa hör strumpbowling, vilket innebär att spelarna spelar i strumplästen. Något som innebär en större risk för halka och sämre balans än då man spelar med skorna på.

Det förekommer också en variant som kallas minibowling eller minusbowling. Målet är att få så lite poäng som möjligt. Lite tvärtom mot vanlig poängräkning.

Baker eller mix, ytterligare en variant. Den går ofta ut på att tre personer turas om att spela. Här räknas inte poängen individuellt, utan man turas om att slå varje slag. Det betyder att en person får slå någon annans spärrslag.

Taggar: