Olyckor inom bowling

Bowling ses ofta som en relativt lugn sport och det är inte ofta man hör om olyckor i samband med att sporten utövas. Men precis som i de flesta andra sporter kan man råka ut för olika skador även i denna sport. När man spelar bowling handlar det om att man ska kasta ett klot mot käglor på en bana. Klotet har hål och kan väga en del. Om man har otur kan ett finger fastna i klotet när man kastar det och då kan man få olika skador som följd. Man kan också råka halka på den hala banan och ramla. En annan skada man kan råka ut för är olika sträckningar. Om oturen är framme kan man också tappa sitt bowlingklot, och har man då ett tungt klot man får på foten kan det få relativt allvarliga skador som följd. Men det finns vissa åtgärder man kan ta till för att undvika olyckorna.

Hur kan man minska risken för olyckor?

När man utövar sporten bowling kan man undvika att skada sig genom att värma upp och använda rätt utrustning. Innan man börjar bowla är det bra att sträcka ut kroppen och fingrarna så man uppnår full flexibilitet. Man bör också se till att ta av eventuella ringar och smycken på den hand man kastar klotet med. På så sätt minskar risken att fastna. Man kan halka på banan men det går att minska risken genom att man använder de skor som finns att låna i bowlinghallen. Dessa har speciella sulor som behåller greppet på banan. Om man bowlar i bara strumpor är olycksrisken stor. Genom att använda de nämnda skorna är risken att få allvarliga skador av ett tappat bowlingklot också mindre. Man bör också se till att alla andra än den som kastar håller sig borta från banan under ett kast. Om barn är med och bowlar är de särskilt viktiga att hålla koll på eftersom de ofta har sitt huvud i höjd med att klotet svingas bakåt innan kastet. De löper också risk att hitta olika maskiner att leka med, och där kan de enkelt skadas.

Om något händer

Om man är och spelar bowling och något händer kan det vara bra att veta vad man ska göra. Om man sträcker sig eller halkar på banan kan man ofta fortsätta spela, om man inte har allt för ont. I de fall man ramlar kan man råka slå i munnen eller tänderna och då kan det vara en bra idé att söka upp en klinik för specialisttandvård för bedömning av eventuella skador. Om man tappar ett klot på foten kan man ofta också fortsätta spela, om man inte misstänker att skadan är allvarlig. Om ett barn träffas av ett klot är det ofta bra att kontakta sjukvården, då kloten kan orsaka stor skada på ett barns fot eller huvud trots att det inte finns några synliga skador. När det gäller bowling inträffar ytterst sällan allvarliga skador, men det kan dock hända. Särskilt om man hanterar maskiner eller liknande i bowlinghallen. Som privatperson bör man därför aldrig börja mixtra med någon maskin i hallen.